Attālināti veicot pasūtījumu no SIA “DMS Sfēra”, Jūs esiet iepazinies ar “Distances līgumu”, piekrītat šī līguma saturam un dodiet piekrišanu savu personas datu apstrādei, kas nepieciešama līguma izpildei. Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs esiet noslēdzis ar SIA “DMS Sfēra” līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “DMS Sfēra” (turpmāk Uzņēmums), Reģ. Nr. LV44103082887, juridiskā adrese: “Gundegas”, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406, struktūrvienības adrese: Rīgas iela 65, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401, un Pircēju, kas veic pasūtījumu interneta veikalā www.dmssfera.lv vai izmantojot citus elektroniskās saziņas līdzekļus.

1. Līguma priekšmets. Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu ar Interneta starpniecību. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti Uzņēmuma interneta veikalā.

2. Distances līguma spēkā stāšanās. Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs veicis pasūtījumu ar Interneta palīdzību un saņēmis no Uzņēmuma pārstāvja zvanu vai apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību vai īsziņu uz telefonu.

3. Vispārīgi noteikumi par preces pasūtīšanu. Noformēt pasūtījumus attālināti vai iepirkties Uzņēmuma interneta veikalā var Pircējs bez iepriekšēja pieteikuma vai reģistrēšanās.

4. Pasūtījuma noformēšana:

4.1. Pircējs informē Uzņēmumu par interesējošās preces iegādi, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus (e-pastā, Whatsapp aplikācijā, Facebook Messenger).

4.1.1. Pēc Uzņēmuma pieprasījuma Pircējs nosūta nepieciešamo informāciju rēķina noformēšanai un izvēlas piegādes veidu.

4.1.2. Uzņēmums sagatavo un nosūta Pircējam rēķinu par izvēlēto preci.

4.2. Internetveikalā pie interesējošās preces Pircējam jānospiež poga “Pievienot grozam”;

4.2.1. lai pasūtītu izvēlēto preci, jānospiež uz Groza ikonas labās puses augšdaļā, kur attēlota informācija par Pircēja iepirkumu groza saturu.

4.2.2. Lai pabeigtu pasūtījumu, nepieciešams aizpildīt informāciju par Pircēju, izvēlēties piegādes veidu un ievadīt adresi;

4.3. Pasūtījums tiek uzskatīts par saņemtu un pabeigtu, kad Pircējs ir veicis pasūtījuma apmaksu.

4.4. Apmaksa iespējama ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot PayPal norēķinu sistēmu.

4.5. Pasūtījumus iespējams veikt:

4.5.1. Izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus – darba dienās no plkst. 9-17;

4.5.2. Internetveikalā – jebkurā diennakts laikā.

5. Pasūtījuma apmaksas noteikumi piegādes cenas:

5.1. Par pirkumu, kas noformēts attālināti, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, Pircējs var norēķināties ar bankas pārskaitījumu.

5.2. Par pirkumu internetveikalā Pircējs var norēķināties ar bankas pārskaitījumu vai pie pasūtījuma veikšanas, izmantojot piedāvāto tiešsaistes maksājumu sistēmu.

5.3. Preču cenā nav iekļauta maksa par piegādi.

6. Piegādes noteikumi:

6.1. Noformējot pasūtījumu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, Uzņēmums rakstiski informē Pircēju par piedāvātajiem piegādes veidiem un to izmaksām.

6.2. Internetveikalā informācija par piegādes izmaksām ir redzama pirms pasūtījuma veikšanas ailītē “Piegāde.”

6.3. Preču piegādes maksa nav iekļauta norādītajā preces cenā. Piegādes cena ir atkarīga no preces gabarītiem un piegādes attāluma. Pasūtījuma piegādes veidi un izmaksas var būt mainīgi, atkarībā no pasta servisa izcenojumiem (Omniva, DPD, Venipak, Latvijas Pasts utt.).

7. Garantija. Pircēja pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar "Patērētāju tiesību aizsardzības likuma" prasībām. Uzņēmuma precēm netiek paredzēta bezmaksas pēc pārdošanas garantijas apkalpošana.

8. Distances līguma izpildes laiks. Uzņēmums apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Pircēja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu.

9. Par preces piegādes neiespējamību. Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Pircēja pasūtītā prece nav pieejama, tad Uzņēmuma pienākums ir informēt par to Pircēju. Tādā gadījumā Uzņēmums var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu, vai Pircējam tiek atmaksāta visa viņa veiktā iemaksa, ja viņš tādu ir veicis.

10. Atteikuma tiesības. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. pantu, Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no distances līguma un atgriezt Uzņēmumam ar Interneta starpniecību iegādāto preci.

10.1. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

10.1.1. pasūtītās preces ir izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma un Uzņēmums ar Pircēju pirms ražošanas par to ir vienojies un saskaņojis izmantotos materiālus, izstrādātos dizainus un maketus;

10.1.2. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Uzņēmums patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā un nedrīkst būt sabojāts iepakojums un marķējums. Atgriežamajai precei ir jābūt bez jebkāda veida plankumiem

10.1.3. PTAC normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

11. Fizisku preču atgriešanas kārtība

11.1. Pircējam, atgriežot iegādāto preci, nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Pircējs var atgriezt preci, kas atbilst distances līgumam, 14 kalendāro dienu laikā, aizpildot atteikuma veidlapu.

11.1.1. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un 14 dienu laikā atgriež preci, tad Pircējs par to rakstiski, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, informē Uzņēmumu un sedz visus ar piegādi saistītos izdevumus.

11.1.2. Gadījumā, ja prece tiek atgriezta brāķa gadījumā, Uzņēmums atlīdzina Pircējam visus ar preces pirkumu un piegādi saistītos izdevumus.

11.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

11.3. Naudas atgriešanas gadījumā nauda tiek atmaksāta uz maksātāja kontu.

12. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

13. Ja piekļūšana Internetveikalam vai pasūtījuma veikšana Internetveikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

14. Internetveikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm atšķiras no preču izskata dabā. Preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāju sniegtās informācijas par produktu, aprakstiem un attēliem ir informatīvs raksturs, iespējamas operatīvas izmaiņas. Saskaņā ar ražotāju noteiktām izmaiņām preču komplektācija vai parametri var tikt koriģēti.

15. Precīzu informāciju par to, vai interesējošā prece ir atlikumos noliktavā, Pircējs var noskaidrot sazinoties ar Uzņēmumu.

16. Ja Pircēja izvēlētā prece nav pieejama, Uzņēmums piedāvās to aizvietot ar līdzvērtīgu preci, saņemt to pēc nākamās preču piegādes vai atgriezt samaksātos naudas līdzekļus.

Privātuma politika

17. Konfidencialitāte. Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums.

18. Citi noteikumi. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti tikai ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

19. Elektroniski noslēgtos līgumus Pircējiem vēlāk nav iespējams apskatīties mājas lapā, un Uzņēmums neuzglabā pirkuma līguma kopijas.

20. Līgums tapis saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

20.1. Personas datu apstrādes pārzinis un tā kontaktinformācija: Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “DMS Sfēra”. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: e-pasts: [email protected], Whatsapp: +37129443133. Izmantojot šo kontaktinformāciju, Pircējs var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

20.2. Dokumenta piemērošanas sfēra. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – Pircēju vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu.

20.2.1. Privātuma politiku Uzņēmums piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – Pircējiem.

20.3. Uzņēmums rūpējas par Pircēju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Pircēju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

20.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Pircējs sniedz personas datus (Uzņēmuma interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai elektroniski) un kādās Uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

20.5. Personas datu apstrādes nolūki. Uzņēmums apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

20.5.1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

20.5.1.1. klienta identificēšanai;

20.5.1.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

20.5.1.3. preču piegādei;

20.5.1.4. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

20.5.1.5. klientu apkalpošanai;

20.5.1.6. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

20.5.1.7. norēķinu administrēšanai;

20.5.1.8. parādu atgūšanai un piedziņai.

20.5.2. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

20.5.3. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Pircējs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Uzņēmumam.

20.6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats. Uzņēmums apstrādā Pircēja personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

20.6.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Pircēja pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

20.6.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Uzņēmuma saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

20.6.3. saskaņā ar Pircēja – datu subjekta piekrišanu;

20.6.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Uzņēmuma un Pircēja starpā pastāvošās saistības.

20.6.4.1. Uzņēmuma likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

20.6.4.1.1. veikt komercdarbību;

20.6.4.1.2. pārbaudīt Pircēja identitāti pirms līguma noslēgšanas;

20.6.4.1.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;

20.6.4.1.4. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

20.6.4.1.5. saglabāt Pircēju pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot un interneta mājas lapās;

20.6.4.1.6. analizēt Uzņēmuma mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

20.6.4.1.7. izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

20.6.4.1.8. novērst krāpniecību;

20.6.4.1.9. pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;

20.6.4.1.10. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

20.6.4.1.11. administrēt maksājumus;

20.6.4.1.12. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

20.6.4.1.13. informēt sabiedrību par savu darbību.

20.7. Personas datu apstrāde un aizsardzība. Uzņēmums apstrādā un aizsargā Pircēja personas datus datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmums saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

20.7.1. Ugunsmūri;

20.7.2. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

20.7.3. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

20.8. Personas datu saņēmēju kategorijas. Uzņēmums neizpauž trešajām personām Pircēja personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

20.8.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros)

20.8.2. saskaņā ar Pircēja skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

20.8.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

20.8.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Uzņēmuma likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Uzņēmuma likumīgās intereses.

20.9. Personas datu glabāšanas ilgums:

20.9.1. Uzņēmums glabā un apstrādā Pircēja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

20.9.1.1. kamēr ir spēkā ar Pircēju noslēgtais līgums;

20.9.1.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmums vai Pircējs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

20.9.1.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

20.9.1.4. kamēr ir spēkā Pircēja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

20.9.2. Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Pircēja personas dati tiek dzēsti no visiem Uzņēmuma datu nesējiem.

20.10. Piekļuve personas datiem un citas Pircēja tiesības:

20.10.1. Pircējam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

20.10.2. Pircējam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Uzņēmumam piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Pircēju, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

20.10.3. Pircēja piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

20.10.4. Pircējs piekrišanu savu personas datu apstrādei var dot Uzņēmuma pakalpojumu portālos/lietotnēs, interneta lapās vai citos elektroniskās saziņas līdzekļos.

20.10.5. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu nosūtot attiecīgu paziņojumu uz norādīto SIA “DMS Sfēra” kontaktinformāciju un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

20.10.6. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Pircēja piekrišana bija spēkā.

20.10.7. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

21. Saziņa ar Klientu. Uzņēmums veic saziņu ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sociālo tīklu privātos ziņojumus).

22. Citi noteikumi. Uzņēmuma mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Uzņēmums atbildību nenes.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.

Termokrūzes, dekordēlīši, koka suvenīri ar gravējumu, glāžu gravēšana, alus kausi ar gravējumu, dzijas kastītes, personalizēti Ziemassvētku rotājumi. Drukas darbi, reklāmas izgatavošana, zīmogi, prezentreklāma. Ekskluzīvas biznesa dāvanas. Suvenīru izgatavošana, lāzergravēšana, koka suvenīri. Maketēšana, logo izstrāde.